MODEL HÌNH ẢNH THÔNG SỐ CƠ BẢN THÔNG SỐ CHI TIẾT CATALOGUE
SPS8000

Sức nâng: 3.2 tấn
Tầm với: 7.8 m
Chiều cao làm việc: 10 m
Số đoạn cần: 3

Xem chi tiết Download